Dördüncü Kuşak

Lothar von Faber

Lothar von Faber, en büyük oğul olarak kalem fabrikasını babası Georg Leonhard'dan devralıyor. Yönetiminde, fabrika uluslararası duruşu ile şirkete dönüşmeye başlamıştır.

Ottilie von Faber ile oğlu Wilhelm

Lothar von Faber 1847 yılında Ottilie Richter ile evlenir - şirketi yönetirken ona destek olur. Oğulları Wilhelm 1851 yılında doğmuş ve tek çocukları olarak kalmıştır. Aile reisliğinin umutları ona bağlıdır artık.